Privacy verklaring

1. INLEIDING

1.1 Het belang van deze privacyverklaring

Tans, vertegenwoordigd door NW Willy Tans, gevestigd op Havermarkt 45, 3500 Hasselt met zetel te Steenweg op Leuven 1188 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe ( hierna “Tans” ) hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de website. Wij willen de gegevens van onze klanten en leveranciers beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige onrechtmatige verwerking.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) en de nationale uitvoeringsmaatregelen.

Met deze Privacyverklaring wil Tans je als betrokkene, in de zin van de AVG, en als gebruiker van de website www.tans.be informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

1.2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

In het kader van deze Privacyverklaring dient Tans beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

SA Telim
Leuvensesteenweg 1188
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
E-mail: info@tans.be
Website: www.tans.be 

Tans bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Verwerker(s):

Tans verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Tans en de AVG.

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

1.3 Welke persoonsgegevens?

Tans verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Tans in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:

 • Bij het aanvragen van informatie m.b.t. een bepaald project: identificatiegegevens;
 • Bij het maken van een afspraak op het kantoor van Tans, op verplaatsing of kijkwoning d.m.v. de doorverwijzing naar het contactformulier op de pagina “contact” van tans.be of andere project- of portaalsites: identificatiegegevens en persoonsgegevens dewelke je verstrekt in je bericht;
 • Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief: e-mailadres en gegevens die verder worden toegevoegd in het bericht zoals naam, telefoonnummer en adres.
 • Bij het monitoren van je gebruik van de website: zie daartoe onze sectie “cookies”.
 • Na doorverwijzing via een portaalsite: identificatiegegevens (deze gegevens worden niet ongevraagd bijgehouden of gebruikt voor marketing doeleinden)
 • Bij contactopname ivm meldingen, suggesties of klachten: contactgegevens en informatie over het betreffende onderwerp
 • Informatie en gegevens sollicitanten die reageren op vacatures of spontaan solliciteren worden max. 5 jaar bijgehouden
 • Gegevens van klanten en leveranciers worden verwerkt om de boekhouding op te volgen

1.4 Voor welke doeleinden?

Tans verwerkt je persoonsgegevens om je als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. Tans verwerkt je persoonsgegevens om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken.

CiDe verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Ons toe te laten de verzochte informatie m.b.t. een bepaald project te verschaffen;
 • De gebruiker toe te laten een afspraak te maken en eventueel een kijkwoning te bezichtigen;
 • Ons toe te laten contact op te nemen met jou naar aanleiding van jouw specifiek verzoek via het contactformulier of via e-mail;
 • De gebruiker toe te laten zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief;
 • Het aanbieden en verbeteren van onze website;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/ criminele gedragingen;
 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van je gebruik van de website.
 • Contacteren en opvolging van leveranciers, klanten en nieuwe werknemers, … (boekhouding, marketing, ontwikkeling, acquisitie of andere afdelingen)

De gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Tans en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Tans beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

1.5 Cookies?

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik maken van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Cookie instellingen

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

2. RECHTEN ALS BETROKKENE

2.1 Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens 

Tans verwerkt je persoonsgegevens enkel:

2.2 Recht op inzage

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Tans uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

2.3 Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als Gebruiker heb je het recht van Tans een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van Tans blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • Tans heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Tans dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tans staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Tans dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Tans hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@tans.be

2.4 Recht van gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Tans verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Tans hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@tans.be

2.5 Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je Tans terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Tans elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

2.6 Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tans bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Tans hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@tans.be.

2.7 Recht op informatie / recht op transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal Tans steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Tans zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

3. VEILIGE VERWERKING

Tans erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming.

Daardoor neemt Tans gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Het kan gebeuren dat Tans gegevens overdraagt naar servers buiten de EER of naar met Tans verbonden ondernemingen. Tans doet dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacypolicy en zal waar nodig om uw toestemming verzoeken.