Veelgestelde vragen

De grootste sloopwerkenzaamheden vatten aan op maandag 4 juli 2022 en zullen duren tot Q1/Q2  van volgend jaar (2023).
In een intens traject met verschillende stakeholders, waaronder de stadsdiensten, erfgoed, de standsbouwmeester, ed., werd beslist om drie (3) gebouwen te conserveren.De overige gebouwen op de site, – gezien hun huidige slechte toestand en voornamelijk hun vroegere functie (technische telecom distributie) – worden afgebroken met de nodige zorg voor de buurt. De sloopwerken geven kans om meer ruimte te generen in de Jezusstraat (anti-chambre), alsmede een state-of-the-art project te realiseren waarbij bestaande en nieuwe gebouwen drempeloos en integraal toegankelijk met elkaar verweven wordt. Dit ligt tevens in het verlengde van de ambitie van KdG en de projectontwikkelaar Meir Corner om een maatschappelijk verantwoord (duurzaam) project te realiseren.
Het project vangt aan met de grote sloopwerkzaamheden dewelke een klein jaar in beslag zullen nemen. Hieropvolgend staat de renovatie van de drie (3) bestaande gebouwen gepland, hand in hand met de opbouw van enkele nieuwbouwdelen tot één project-geheel. De renovatie en de verbouwing zullen circa drie (3) in beslag nemen.
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de algemene werk-uren binnen de bouwsector: tussen 07h00 in de voormiddag tot 18h in de namiddag.
Afbraakwerken op een site van deze omvang in het midden van een grootstad brengen helaas hinder met zich mee. De aannemer doet het mogelijk om dit te beperken. Zo proberen we stofhinder te beperken door te werken met vernevelaars, vooraf te sproeien, sproeiers aan de kop van de kraan te voorzien, stofdoeken te hangen,…
De verantwoordelijke aannemers, alsmede alles stakeholders bij het project, respecteren de wegcode en engageren zich om met gematigde snelheid (<30 km/h) de site te benaderen en/of te verlaten.

Tijdens de sloopwerkzaamheden blijft de stadskern te allen tijde bereikbaar via zowel de as Meir-Leystraat , de Jezusstraat als de Lange Nieuwsstraat. De bereikbaarheid van de Cellebroederstraat (de eerste 60 meter tav de Meir) zal gedurende een periode enkel bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Deze periode zal voorafgaand gecommuniceerd worden via zowel de projectwebsite, nieuwsbrief als een persoonlijke brief bij de inwoners en stakeholders van deze zone.

De hulpdiensten zullen te allen tijde toegang hebben tot de buurt en hebben hun goedkeuring gegeven op de aangevraagde innames van het openbaar domein.

  • Enerzijds op de projectwebsite www.projectmeir.be treft u een heleboel informatie aan.
  • Voor eventuele bijkomende vragen kan u het contactformulier invullen. Wij bekijken deze mailbox wekelijks en komen graag op uw vraag terug.
  • Anderzijds werken we als bouwheer nauw samen met de stadsdiensten, waaronder de buurtregisseurs dewelke contacten hebben met de buurt- en handelscomités. Voor meer informatie over de buurtregie van de stad Antwerpen kan u terecht op: link.